Helaas is volgens de wetgeving tegenwoordig een dier nog steeds een “ding”. Zelf denk ik daar anders over en daarom gaat onze garantie ook wat verder dan de standaard wetgeving omtrent consumentenrecht. Daarom lees je op deze pagina hoe wij omgaan met consumentenrechten en -plichten en welke aanvullende garanties re worden geboden.

Zelf beslissen wat u koopt

De basis is natuurlijk dat jij zélf mag kiezen welke egel je koopt, uit de keuze die gegeven wordt. Je kunt ook zelf bepalen of je uit dat nestje een egel koopt of toch liever nog even wacht op een volgend nestje met beschikbare egels. Naast het feit dat dit een consumentenrecht is, geloven wij dat het belangrijk is om écht een band te hebben met een dier. Als jij besluit om te wachten op een volgend nestje, betekend dit dat je jouw positie op de wachtlijst gewoon behoudt óf zelfs verder opschuift naar boven. Echter, deze keuze behouden wij als hedgery ook. De verkoopprijs wordt door ons per egel vastgesteld en wij mogen besluiten om wel of niet te verkopen aan u. Het kan zijn dat er tijdens uw reservering van een positie op de wachtlijst is misgaat in de communicatie, waardoor wij geen goed gevoel bij u hebben als nieuwe eigenaar. Wij behouden dan ook het recht om deze positie en een eventuele verkoop te annuleren. Daarom vragen wij géén handgeld
voor een positie op de wachtlijst, maar pas op het moment dat u een egel daadwerkelijk reserveert.

Garantie na aankoop van een dier

Omdat u als particulier van ons koopt, gaan het bij garantieregelingen dan ook om consumentenkoop. Dit is omdat wij als bedrijf geregistreert staan. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekend consumentenrecht niet perse recht op geld. Wél heeft u een standaard garantieperiode van zes maanden. U hoeft binnen deze zes maanden niet zelf aan te tonen dat eventuele gebreken al aanwezig waren bij het moment van aankoop. Die bewijslast ligt bij ons als hedgery. Na die zes maanden kunt u nog steeds recht hebben op garantie, maar in deze perode ligt de bewijslast wél bij u als consument om te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij het moment van aankoop.

Recht op garantie bij consumentenkoop

Als u in de eerste zes maanden na aankoop een gebrek constateerd, wordt er zonder tegenbewijs van ons vanuit gegaan dat u recht heeft op garantie. In dat geval zijn wij als hedgery verplicht het dier te “herstellen” of vervangen. Lukt dit niet, dan kan u vragen om de aankoopovereenkomst te ontbinden. Het kan ook zijn, dat wij als hedgery kunnen aantonen dat het gebrek niet is ontstaan voor het moment van aankoop. En daarnaast zijn er ook beperkingen: wanneer vooraf bekend is dat een lange levensduur niet verwacht wordt óf wanneer gebreken héél duidelijk niet te wijten zijn aan ons. Denk bijvoorbeeld als de egel na aankoop parasieten oploopt.

Ook na de zes maanden kunt u nog recht hebben op garantie. U moet dan wel zelf kunnen aantonen dat het gebrek al voor de aankoop aanwezig was. Dit is mogelijk bij erfelijke aandoeningen, bijvoorbeeld. Daarbij is het wel belangrijk of de verkoper het gebrek vooraf had kunnen weten of had kunnen voorkomen. In elk geval, hebt u als koper wel de plicht om het gebrek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee maanden na ontdekking, aan ons te melden en ons de kans te geven het probleem op te lossen.

Hoe haal ik mijn recht

Als er een gebrek is die u tijdig heeft aangegeven, zullen wij altijd ons best doen om het probleem op te lossen. Maar het kan zijn dat u ontevreden bent. U kunt het geschil dan voorleggen aan de rechter. U moet dan kunnen
bewijzen dat het om een consumentenaankoop gaat. Pas dan zal de rechter het consumentenrecht toepassen. Dat is niet gezegd dat wij als hedgery altijd alle kosten voortkomend uit een gebrek moeten betalen. Een rechter maakt onderscheidt tussen de kosten van het dier en eventuele aanvullende schadevergoeding. Om de rechter te laten beslissen over een schadevergoeding zult u dan moeten bewijzen dat wij als hedgery nalatig zijn geweest.

Wat kunt u van ons verwachten

In principe moet een door u aangekochte egel voldoen aan wat u er redelijkerwijs van kunt verwachten. Als wij het met u eens zijn dat dit probleem voor aankoop al aanwezig was, zullen wij de egel moeten “herstellen” of vervangen. Er is nog een optie, namelijk om de koop te ontbinden (geld terug, dier terug). Hierbij is meestal het probleem dat de eigenaar te gehecht is aan de egel en liever niet voor deze optie kiest. Wij als hedgery zijn dan verplicht om zgn. herstelkosten te betalen. Deze liggen echter niet hoger dan het aankoopbedrag en zijn meestal niet voldoende voor eventuele medische kosten bij een dierenarts.

Mijn egel heeft een erfelijke afwijking

Omdat van veel afwijkingen bekend is of ze wel of niet erfelijk zijn, maakt dit het voor u ans koper makkelijker om uw gelijk te halen. Evengoed, zult u wel moeite moeten doen om na de eerste zes maanden garantie, te kunnen
bewijzen dat het gebrek voor aankoop al zichtbaar was voor ons en wij de afwijking hadden kunnen voorkomen. Voor beide partijen is het daarom makkelijker om een goed koopcontract op te stellen. Echter, een contract is desondanks geen bindend middel, want extra garanties gelden niet op levende dieren. U en wij kunnen immers nooit 100% zeker weten, dat een dier niet ziek wordt. Als wij wél op de hoogte waren van een erfelijke afwijking en dit hebben verzwegen, of hadden moeten weten dat een erfeljike afwijking veelvuldig voorkomt bij de diersoort maar niets hebben ondernomen om deze afwijking in onze dieren te voorkomen, is het mogelijk dat een rechter beslist dat wij mee moeten betalen aan de kosten voor het herstel. Het gebrek is dat verwijtbaar.

Zijn mondelinge overeenkomsten rechtsgeldig

Een mondelinge overeenkomst is rechtgeldig, maar voor beide partijen moeilijk te bewijzen. Om deze reden sluiten wij dan ook géén mondelinge overeenkomsten en krijgt u altijd een koopcontract mee bij het ophalen van uw egel. Op die manier heeft u altijd zicht op uw rechten én plichten.

Plichten voor u als koper

Als koper hebt u ook plichten. Zo heeft u onder andere een onderzoeksplicht. Dit betekend dat u voor uw aankoop zult moeten informeren over de gezondheid van een dier. Dit wordt niet gecontroleerd, maar speelt wel een rol als u een rechtszaak zou aanspannen. Omdat veel erfelijke afwijkingen algemeen bekend zijn, kunt u hier vooraf naar vragen. Hoe minder informatie u vooraf inwint, hoe minder sterk u staat. Als u een gebrek constateerd, moet u zo snel mogelijk hiervan melding maken bij ons als verkoper. Dit moet in elk geval binnen twee maanden gebeuren, vanaf de dag dat u het gebrek ontdekt. Eerst een paar maanden zelf aandokteren
en pas klagen als de rekening te hoog wordt, is niet verstandig en hiermee vervalt ook uw garantie, omdat u zelf uw plicht niet nakomt.